Đăng nhập

 

 

 

 

VIP TUYẾN XE KHÁCH Rạch Giá - CamPuChia - 05/10/2017

Gian hàng autopost1
Hà Công Thường
Autopost1@w3d.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Điện thoại: 0913682960

Đáp ung nhu cau tham quan du lịch , mua ban qua lai giữa 2 nuoc . Ben chung toi vua cho hoạt dong tuyến xe khách co dinh giữa 2 ben Rạch gia - Campuchia . Xe trang bi may lanh thoang mat . Ghe ngoi nga thoai mai . Thoi gia khỏi hanh 5 gio sang tai phong ve ben xe 30-4 . Thoi gian du kien 6 tieng toi phong ve ngay thu do Phompenh , va khoang 13h xuất ben theo chieu ngược lai . Gia ve 270k . Phuc vu huong dan tan tinh doi voi quy khách lan đau tien đi Campuchia . Xin han hanh phuc vu quy khách . Dt dat ve 02973.500.797

Chữ kí của thành viên